Over ons

Droomhof is een Integraal Kind Centrum (IKC) in Eygelshoven. Het is een voorziening in de wijk waarin verschillende partijen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Het is een voorziening in de wijk waarin kinderen gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

Wij worden het eerste IKC in Kerkrade, waarbij het woord SAMEN(werking) leidend is!  Onze visie: “De ‘gedroomde’ toekomst maak je SAMEN! Dat betekent dat onze opvoedexperts het optimale uit elk kind haalt zodat IEDEREEN de “gedroomde” toekomst kan realiseren.

Onze kernwaarden hierbij zijn: Vertrouwen, Veiligheid, Wederzijds respect en Eigenaarschap.

Binnen ons IKC willen wij kinderen en hun gezin het beste bieden door:

1. Eenheid in pedagogisch handelen

Dit betekent dat we zowel bij de opvang als tijdens het onderwijs dezelfde regels en afspraken hebben en werken aan een emotioneel veilige omgeving. Daarbij verliezen we onze vier kernwaarden nooit uit het oog.

2. Talentontwikkeling (atelieronderwijs) 0-12 jaar

In het IKC vinden we dat we kinderen op de huidige, moderne samenleving moeten voorbereiden. De onderwijstijd in het IKC is daardoor méér dan een plek van rekenen en taal, ook het ontdekken en ontwikkelen van creatieve talenten is belangrijk. Daarom gaan we de volgende ateliers aanbieden: Een Taal/leesatelier,  Wetenschap/techniekatelier, Kookatelier, Muziek/toneel/kunstatelier en Sport & spelatelier.

3. Afstemming in educatief handelen

Medewerkers van opvang en onderwijs weten wat de ander aanbiedt aan de kinderen op educatief vlak. Zo kunnen we elkaar aanvullen en samenwerken zodat het voor de kinderen herkenbaar is. Dat kan zijn door de thema’s die gebruikt worden bij zowel de peuteropvang als kleuters. Maar ook het aanbieden van huiswerkbegeleiding bij de BSO.

4. Focus op gezonde leefstijl

Bij het IKC hebben we oog voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken voelen zich namelijk beter. Ook hun prestaties zullen verbeteren, zoals gebleken is uit onderzoek.  Redenen genoeg om hier aandachtig mee om te gaan.

5. Ondersteuning & welzijn (zorgstructuur)

Ieder kind binnen ons IKC verdient onze zorg. Soms hebben we hierbij advies en ondersteuning van buitenaf nodig. Door deze gezamenlijke zorg kunnen we mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren en oppakken. Bovendien kunnen ouders op een professionele manier ondersteuning krijgen bij de opvoeding. Samen met ouders kijken we wat kind en gezin nodig hebben. Ouders, leerkrachten, pedagogische medewerker, jeugdhulp en overige betrokkenen uit het netwerk rondom het kind trekken gezamenlijk op. Door het bundelen van ieders expertise bieden we zorg op maat en kunnen we kinderen echt verder helpen.

6. Ouderbetrokkenheid

Uw kind is het gelukkigst als er een goede verbinding  is tussen (groot)ouders, verzorgers, opvang en school. Het gaat om vertrouwen, luisteren, begrijpen, accepteren en respecteren (inlevingsvermogen). Binnen het IKC werkt iedereen samen om het leren en de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Ons IKC is  ook laagdrempelig, dichtbij en toegankelijk, zeker

Wil je bij ons werken?

Wij bieden jou volop ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Bekijk alle vacatures op www.werkenbijmovare.nl of neem contact met ons op.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details